Sida 3 av 19FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med OneNote 2007


När OneNote öppnas kan du börja göra anteckningar direkt på sidan, det tomma, centrala området i OneNote. Det är bara att klicka och börja skriva eller rita – mycket enkelt. Precis som på ett papper kan du börja var som helst på den tomma sidan, men till skillnad från vanligt papper kan du senare flytta anteckningar om du behöver det. Snart får du veta hur du gör.

Alla anteckningar finns i anteckningsbehållare, synliga rutor som visas när du flyttar pekaren nära dem.

Klicka på Spela upp om du vill se hur du gör anteckningar, lägger till en ny sida genom att klicka på knappen Ny sida ovanför sidflikarna och hur du skriver in en rubrik som gör det lättare att identifiera sidan.

Obs!    Du kan använda handskriftsigenkänning i OneNote om du har en Tablet PC. Du kan fortfarande även använda pennverktygen med en muspekare på en vanlig dator.

Sida 3 av 19FÖREGNÄSTA