Sida 6 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Verktygsfältet Snabbåtkomst med baskommandon och kommandon som användaren har lagt till

Verktygsfältet som du fyller efter egna behov.
Bildtext 1 Det ursprungliga verktygsfältet Snabbåtkomst
Bildtext 2 Verktygsfältet Snabbåtkomst efter användarens anpassning

Alla har vi våra favoritkommandon. Nu kan du placera dina i verktygsfältet Snabbåtkomst så att du alltid har dem nära till hands. Högerklicka på valfritt kommando och klicka sedan på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst. Oavsett vilken flik du sedan aktiverar har du alltid dessa kommandon inom räckhåll.

Sida 6 av 21FÖREGNÄSTA