Sida 16 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Data från flera tabeller kan visas i ett formulär

Visa bara det viktigaste.

Ett formulär kan innehålla data från en tabell eller från flera tabeller, så att du kan se alla data på ett ställe. I ett formulär som är kopplat till flera tabeller kan du ange data utan att behöva öppna varje tabell.

I ett formulär kan även viktiga data framhävas och göras mer synliga, så att de blir lättare att arbeta med. Du kan också välja att bara vissa data ska visas i ett formulär, och dölja data som du vill skydda. Kunder kan till exempel ange och uppdatera sina kontaktuppgifter i ett formulär, men inte se leverans- och betalningsinformation.

Sida 16 av 20FÖREGNÄSTA