Sida 7 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Markerad text i ett nytt meddelande, verktygsfältet Mini


Via verktygsfältet Mini får du snabbt tillgång till formateringskommandon där du behöver dem: i e-postmeddelandets brödtext.

Bildtext 1 Markera texten genom att dra med musen och peka sedan på markeringen.
Bildtext 2 Formateringsverktygsfältet visas i nedtonad version. Om du pekar på verktygsfältet framträder det och du kan klicka på ett formateringsalternativ.
Sida 7 av 36FÖREGNÄSTA