Sida 14 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Klicka på knappen Teckenfärg i gruppen Tecken om du vill ändra teckenfärg

Formatera och redigera data med kommandona i grupperna på fliken Start.

Kolumnrubrikerna sticker ut mer om de är i fetstil. Markera raden med rubrikerna och klicka sedan på Fet i gruppen Tecken på fliken Start.

Medan rubrikerna är markerade kan du ändra färg och storlek på dem, så att de syns ännu bättre.

Klicka på pilen på Teckenfärg i gruppen Tecken. Här finns fler färger än i tidigare versioner av Excel att välja mellan. Du ser hur rubrikerna ser ut i olika färger genom att peka på en färg och vänta ett ögonblick. Tack vare den här förhandsgranskningen behöver du inte göra en markering för att se färgen, och sedan ångra markeringen om du vill ha en annan färg. När du hittar en färg som du gillar klickar du på den.

Om du vill ändra teckenstorlek klickar du på Öka teckenstorlekBild av knapp eller klickar på pilen bredvid rutan Teckenstorlek så att en lista med storlekar visas (med den här metoden får du samma direkta förhandsgranskning som med teckenfärger).

Medan rubrikerna fortfarande är markerade kan du centrera dem i cellerna. Klicka på CentreraBild av knapp i gruppen Justering.

Slutligen ska du skriva en eller flera beställningar på Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce. Markera produktnamnet och klicka på KopieraBild av knapp i gruppen Urklipp. Klicka sedan i den nedersta raden och klicka på Klistra inBild av knapp i gruppen Urklipp.

Under övningen får du lära dig att använda Cellformat i gruppen Format om du vill lägga till annan snabbformatering.

Sida 14 av 24FÖREGNÄSTA