Sida 8 av 19FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med OneNote 2007

OneNote-sidor med text i olika teckensnitt, färger för handskriven text samt punktlistor och numrerade listor


OneNote har alla funktioner som du förväntar dig från en produkt som är utformad för att arbeta med ord. Du kan använda punktlistor och numrerade listor, du kan infoga symboler, kontrollera stavningen och formatera tecknen som du gör i Microsoft Office Word. Du kan till och med använda tabeller.

Sida 8 av 19FÖREGNÄSTA