Sida 31 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

E-postmeddelande med en infogad bild markerad, flikarna Bildverktyg och Format


Det finns ytterligare en sak att berätta om menyflikarna nu när vi talar om hur du infogar bilder: En del flikar visas bara när du utför vissa aktiviteter.

Exempel: När du:

Bildtext 1 Markerar en bild som du har infogat i ett meddelande …
Bildtext 2 … så ser du att Bildverktyg visas på menyflikarna.
Bildtext 3 Fliken Format innehåller kommandon som du kan använda för att redigera bilden innan du skickar den.

När du klickar någon annanstans än på bilden försvinner Bildverktyg.

Detsamma gäller om du inkluderar ett diagram, en teckning eller en tabell.

Sida 31 av 36FÖREGNÄSTA