Sida 22 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Bild av förbättringar i Excel: ökad säkerhet, mindre filstorlek och fler kolumner och rader

Det nya filformatet innebär att Excel har förbättrats.

Det nya filformatet innebär att Excel har förbättrats. Här är de viktigaste fördelarna:

Nya funktioner     Förutom de funktioner som du har sett i tidigare lektioner, har antalet rader i ett kalkylblad ökat från 65 536 till 1 048 576. Antalet kolumner har ökat från 256 till 16 384. Du kan skriva längre formler i det nya formelfältet som ändrar storlek. Och om du klickar på en lång text i en cell, spiller formelfältet inte längre över till rutnätet.

Säkrare filer     Arbetsböcker som innehåller kod eller makron som du inte vill ha är enklare att identifiera och spärra.

Mindre risk att filerna skadas     Excel har en bättre förmåga att öppna skadade filer och återställa en del av arbetet som annars skulle ha gått förlorat.

Minskad filstorlek     Arbetsböcker är komprimerade. Filstorleken är ungefär 50 procent till 75 procent mindre än i tidigare versioner av Excel. Du öppnar och sparar de komprimerade filerna på vanligt sätt.

Mer användbara data     Du kan göra mer med data eftersom de bygger på XML, vilket gör dem enklare att integrera med andra data från andra datorer och program. Du kan till exempel lagra budgetdata i ett specialprogram, markera det du behöver och sedan importera informationen till ett Word-dokument, ett Excel-kalkylblad eller en Access-databas.

Sida 22 av 24FÖREGNÄSTA