Sida 16 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Filformatet i Access 2007: ökad säkerhet, minskad filstorlek, bättre motstånd mot dataförvanskning

Det nya filformatets fördelar.

Varför har filformatet ändrats? Jo, för att göra Access 2007-databaserna säkrare, för att göra dem kompaktare, för att göra återställning av data mer tillförlitlig om en fil skadas, och för att lägga till funktioner som inte är så enkla att visa på en bild, exempelvis tabellfält för bifogade filer och fält med flera värden.

Sida 16 av 21FÖREGNÄSTA