Sida 7 av 19FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med OneNote 2007


När orden inte räcker till kan du försöka rita. Du kan rita på fri hand eller använda knapparna på verktygsfältet Ritverktyg. På verktygsfältet Standard klickar du på knappen Verktygsfältet RitaBild av knapp. Verktygsfältet Ritverktyg visas längst ner i fönstret. Klicka på knappen som du vill ha på verktygsfältet och börja rita.

När du har ritobjekt på en sida, oavsett om du har ritat dem på fri hand eller med verktygsfältet Ritverktyg, kan du flytta och ändra storlek på dem på samma sätt som du gör med text. Du kan markera en enskild bild och flytta den med hjälp av korspilen. Du kan även markera en grupp av bilder med hjälp av verktyget Lassomarkering och flytta eller ändra storlek på dem som en kombinerad bild.

Klicka på Spela upp om du vill se hur du flyttar enskilda bilder och hur du använder verktyget Lassomarkering och flyttar grupper av bilder.

Sida 7 av 19FÖREGNÄSTA