Sida 5 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Fliken Bildverktyg visas när du infogar en bild

Bildverktyg visas överst i menyfliksområdet när du har infogat en bild.

De kommandon som du använder mest visas i menyfliksområdet och är alltid tillgängliga. Vissa andra kommandon visas när du behöver dem och som svar på en åtgärd.

Om det inte finns någon bild i Word-dokumentet behöver du ju inga kommandon för redigering av bilder.

Men om du infogar en bild i Word, då visas Bildverktyg och fliken Format med alla bildkommandon. När du inte arbetar med bilden visas inte Bildverktyg.

Om du vill redigera bilden på nytt klickar du på den för att ta fram fliken och alla kommandon som du kan behöva. Word tolkar alltså dina aktiviteter och tillhandhåller de verktyg som du behöver. Menyfliksområdet anpassas efter dina åtgärder.

Du behöver inte oroa dig om du inte ser alla kommandon hela tiden. Ta ett första steg så blir alla kommandon du behöver lättillgängliga.

Du får se hur det här fungerar under övningen i slutet av lektionen.

Sida 5 av 20FÖREGNÄSTA