Sida 4 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Nya flikar visas när du skapar ett diagram: Design, Layout och Format

Du skapar ett diagram genom att klicka på en knapp på fliken Infoga i gruppen Diagram. Då blir fliken Diagramverktyg tillgänglig: Design, Layout och Format.

Kommandona i menyfliksområdet är sådana som du använder mest. I stället för att visa alla kommandon hela tiden, visas nu vissa kommandon när du behöver dem, som svar på en åtgärd som du utför.

Om det till exempel inte finns något diagram i kalkylbladet, behöver du inte några kommandon för att arbeta med diagram.

Men om du skapar ett diagram visas fliken Diagramverktyg med tre flikar: Design, Layout och Format. På dessa flikar finns de kommandon som du behöver för att kunna arbeta med diagrammet. Menyfliksområdet ändras beroende på vilken åtgärd du utför.

Använd fliken Design om du vill ändra diagramtyp eller flytta diagrammen, använd fliken Layout om du vill ändra diagramrubrik och andra diagramelement och använd fliken Format om du vill lägga till fyllningsfärger eller ändra linjeformat. När du är klar med diagrammet klickar du utanför diagramområdet. Då försvinner Diagramverktyg. Om du vill få tillbaka dem klickar du i diagrammet så visas flikarna igen.

Du behöver inte oroa dig om du inte ser alla kommandon hela tiden. Ta ett första steg så visas alla kommandon du behöver.

Sida 4 av 24FÖREGNÄSTA