Sida 5 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Tecknet i det nedre hörnet i en dialogruta innebär att det finns fler alternativ och en dialogruta

Klicka på pilen Bild av knapp längst ned i en grupp om du vill visa fler alternativ.
Bildtext 1 Klicka på pilen Bild av knapp i gruppen Tecken.
Bildtext 2 Dialogrutan Formatera celler öppnas.

När du ser den här pilen Bild av knapp (kallas för dialogruteikon) i det nedre högra hörnet i en grupp, visas fler alternativ för gruppen. Klicka på pilen så visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster.

I gruppen Tecken på fliken Start finns till exempel alla kommandon som används när du ändrar teckensnitt: kommandon för att ändra teckensnitt och storlek samt göra texten fet, kursiv eller understruken.

Om du vill visa fler alternativ, till exempel för upphöjd text, klickar du på pilen Bild av knapp till höger om Tecken så att dialogrutan Formatera celler öppnas, där detta och andra närliggande alternativ finns.

Sida 5 av 24FÖREGNÄSTA