Sida 6 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Klicka på pilen i det nedre högra hörnet av gruppen om du vill ta fram fler alternativ

Klicka på pilen Bild av knapp längst ned i en grupp om du vill visa fler alternativ.
Bildtext 1 Klicka på pilen Bild av knapp i gruppen Tecken.
Bildtext 2 Dialogrutan Tecken öppnas.

När en liten pil Bild av knapp visas i det nedre högra hörnet av en grupp betyder det att det finns flera alternativ i gruppen. Klicka på pilen Bild av knapp (som kallas dialogruteikon) om du vill visa en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med fler kommandon.

I PowerPoint innehåller exempelvis gruppen Tecken på fliken Start alla de vanligaste teckensnittskommandona: de som du använder när du vill byta teckensnitt, ändra teckenstorlek och göra texten fet, kursiv eller understruken.

Men om du behöver ett mindre vanligt kommando, för att t.ex. göra texten upphöjd, klickar du på pilen Bild av knapp i gruppen Tecken för att öppna dialogrutan Tecken som innehåller detta och andra teckensnittsrelaterade alternativ.

Sida 6 av 20FÖREGNÄSTA