Sida 10 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Bilder från kalenderfunktioner: påminnelser, återkommande händelser, kategorier och ledig/upptagen tid

Med hjälp av kalendern i Outlook kan du spara tid, bli påmind om tider, få hjälp att göra mer på kortare tid och visa din tillgängliga tid för andra.

Att anteckna en post på papper är inga problem. Men vad gör du om någonting är inbokat den första dagen varje månad under hela nästa år? Då måste du skriva samma information hela 12 gånger. Låter inte det lite jobbigt? Du kanske hellre skulle vilja skriva det bara en gång och att resten sedan sköttes automatiskt.

På tal om tid, visste du att du kan bli påmind om viktiga möten och datum så att du alltid kommer i tid? Med färgkodningssystemet i Outlook kan du också strukturera uppgifterna och de avtalade tiderna snabbare. Du kan också styra hur tiden i din kalender visas för andra, så att de kan se när du är tillgänglig eller upptagen.

Sida 10 av 17FÖREGNÄSTA