Sida 20 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Bild av hur ett kalkylblad öppnas i Excel 2007 och Excel 2003

Excel har ett nytt filformat. Du kan fortfarande öppna och redigera äldre arbetsböcker i Excel 2007 och dela filerna med andra som ännu inte har Excel 2007.

Excel 2007 har ett nytt filformat. Varför? Ökad säkerhet för filerna, minskad risk för att filerna skadas, minskad filstorlek och nya funktioner.

Grips inte av panik, det är inga problem med att öppna och redigera tidigare arbetsböcker i Excel 2007.

Läs vidare och ta reda på hur du kan dela Excel 2007-kalkylblad med andra som ännu inte har Excel 2007, och lära dig mer om varför filformatet har ändrats.

Sida 20 av 24FÖREGNÄSTA