Sida 11 av 13FÖREGNÄSTA

Enkelt Access med mallar I: Skapa en databas

Öppna navigeringsfönstret och flytta mellan olika databaskomponenter

Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på Öppna/stäng gränslinje.

En databas har flera olika delar. Du behöver inte veta vilka de är, men du kan börja utforska de olika delarna i navigeringsfönstret. När du klickar på knappen Öppna/stäng gränslinje öppnas navigeringsfönstret. I fönstret visas en lista med de olika databasdelarna. Du kan visa delarna genom att klicka på de olika databasdelarna (på Access-språk kallas delarna objekt).

Du kommer att navigera till objekten i övningen som kommer härnäst. Och håll ögonen öppna efter nästa Enkelt Access med mallar-kurs där du får lära dig hur du kan ändra databasen som du nu har skapat.

Sida 11 av 13FÖREGNÄSTA