Sida 8 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Sidlayoutvyn

Den nya sidlayoutvyn i Excel.
Bildtext 1 Kolumnrubriker.
Bildtext 2 Radrubriker.
Bildtext 3 Marginallinjaler.

Det är inte bara menyfliksområdet som är nytt i Excel 2007. Sidlayoutvyn är också ny. Om du har arbetat i utskriftslayoutvyn i Microsoft Office Word kommer du att uppskatta att det finns en liknande funktion i Excel.

Du visar den nya vyn genom att klicka på Sidlayoutvy i verktygsfältet Visa Verktygsfältet Visa längst ned till höger i fönstret. Du kan också klicka på fliken Visa i menyfliksområdet och sedan på Sidlayoutvy i gruppen Arbetsboksvyer.

I sidlayoutvyn finns det sidmarginaler högst upp, på sidorna och längst ned i kalkylbladet, och lite blått utrymme mellan kalkylbladen. Med linjalerna högst upp och på sidorna justerar du marginalerna. Du kan aktivera och inaktivera linjalerna beroende på om du behöver dem eller inte (klicka på Linjal i gruppen Visa/dölj på fliken Visa).

Tack vare den här nya vyn behöver du inte förhandsgranska för att kunna justera kalkylbladet innan du skriver ut. Det får du lära dig mer om under nästa lektion.

Det är enkelt att lägga till sidhuvuden och sidfötter i sidlayoutvyn. När du skriver i det nya sidhuvuds- eller sidfotsområdet högst upp eller längst ned på sidan, öppnas fliken Design med alla kommandon som du behöver. Mer om detta finns i nästa lektion.

Du kan visa varje blad i en arbetsbok i den vy som fungerar bäst för just det bladet. Du markerar en vy i verktygsfältet Visa eller i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa. Både Normalvy och Förhandsgranska sidbrytningar finns här.

Tips!     Om du gillar sidlayoutvyn men vill ha mindre vitt utrymme i marginalerna, kan du dölja en del av det. Det får du lära dig under nästa lektion.

Sida 8 av 24FÖREGNÄSTA