Sida 13 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Kalender i veckovy


Vi hoppas att du direkt tycker att det är lättare att hitta i den nya kalendern i Outlook 2007. Den är dessutom enklare att använda. Några exempel:

Bildtext 1 Stora knappar som du använder för att växla mellan dags-, vecko- och månadsvyer.
Bildtext 2 Med knapparna Bakåt och Framåt flyttar du till nästa dag, vecka eller månad.
Bildtext 3 Det finns dessutom ett nytt Aktiviteter-område. Du använder området för att hålla reda på dina prestationer: Färdiga objekt i listan visas överkorsade och flyttas inte vidare till nästa dag. Aktiviteter som inte är markerade som slutförda flyttas automatiskt vidare till nästa dag tills de har slutförts.

Mer information om Outlook-kalendern finns i snabbreferensen i slutet av kursen.

Sida 13 av 36FÖREGNÄSTA