Sida 19 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Ett meddelande om att en fil med vissa Access 2007-funktioner inte kan sparas i ett äldre format

Nya funktioner är endast tillgängliga i Access 2007.

För vissa nya funktioner i Access 2007 måste det nya filformatet användas. Om sådana funktioner används i databasen och du försöker göra en kopia av den i ett äldre format visas ett meddelande med information om varför detta inte är möjligt. Om du vet att du kommer att dela databasen med personer som inte har Access 2007 bör du planera arbetet efter det. Nu är det dags att öva på det som du har lärt dig.

Sida 19 av 21FÖREGNÄSTA