Sida 10 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Ett nytt formulär med data

Data direkt.

I de flesta mallar visas ett formulär när du först öppnar dem. Normalt är det formuläret du använder mest. Du kommer igång med den nya databasen genom att ange data i formuläret. Det är allt som krävs för att komma igång – hämta databasen och börja skriva.

Bilden visar ett vanligt formulär med en del nya data. Varje formulär är anpassat efter mallen och det är enkelt att se att de är väldigt tidsbesparande. Men det tar inte slut där. Access innehåller några andra verktyg som du kan använda för att få kontroll över den nya databasen.

Sida 10 av 20FÖREGNÄSTA