Sida 6 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Den aktiva cellen får en svart konturlinje

När du öppnar en ny arbetsbok blir den första cellen den aktiva cellen, vilket visas med en svart konturlinje. I den andra bilden har cell C5 markerats och är den aktiva cellen med en svart konturlinje.
Bildtext 1 Kolumn C har markerats.
Bildtext 2 Rad 5 har markerats.
Bildtext 3 Cell C5, den aktiva cellen, visas i Namnrutan i kalkylbladets övre vänstra hörn.

Det är i cellerna som du skriver informationen i kalkylbladet.

När du öppnar en ny arbetsbok har den första cellen i det övre vänstra hörnet en svart konturlinje vilket betyder att de data som du skriver hamnar där.

Du kan ange data var du vill genom att klicka på valfri cell på kalkylbladet så att denna cell markeras. Men den första cellen (eller en cell i närheten) är i de flesta fall ett lämpligt ställe att skriva in data på.

När du markerar en cell blir denna cell aktiv. När en cell är aktiv får den en svart konturlinje och rubrikerna för kolumnen som cellen finns i och raden som cellen finns på markeras.

Om du exempelvis markerar en cell i kolumn C på rad 5, markeras rubrikerna för kolumn C och rad 5 och cellen får en svart konturlinje. Cellen kallas också C5, vilket är cellens cellreferens.

Den markerade cellen och de markerade kolumn- och radrubrikerna gör det enklare för dig att se att cell C5 är den aktiva cellen. Cellreferensen för den aktiva cellen visas också i Namnrutan i kalkylbladets övre vänstra hörn. Med bara en blick ser du cellreferensen för den aktiva cellen här.

De här indikatorerna är inte så viktiga när du arbetar i de första cellerna överst i kalkylbladet. Men när du kommer längre ned eller längre åt höger i kalkylbladet är de till stor hjälp. Kom ihåg att det finns 17 179 869 184 celler i kalkylbladet. Du skulle lätt kunna tappa bort dig om det inte vore för cellreferenserna.

Det är exempelvis viktigt att känna till cellreferensen om du behöver berätta för någon var specifika data har placerats eller måste anges i kalkylbladet.

I övningen får du veta hur du använder Namnrutan när du vill gå direkt till celler någonstans i kalkylbladet.

Sida 6 av 13FÖREGNÄSTA