Sida 11 av 21FÖREGNÄSTA

Kom igång med att skapa egna proffsiga publikationer

Textruta som har delats i tre kolumner


Det är enkelt att skapa kolumner av samma storlek i en textruta i Publisher.

När du skriver text i kolumner som du har skapat genom att dela en textruta, fortsätter texten automatiskt över till nästa kolumn när den första är fylld.

Om du vill dela en textruta i kolumner klickar du på TextrutaFormat-menyn, klickar på fliken Textruta och sedan på Kolumner. Välj därefter hur många kolumner du vill ha i textrutan och ange avståndet mellan texten och kolumnens kantlinje.

Du kan också skapa kolumner genom att skapa en separat textruta för respektive kolumn. Texten fortsätter då inte automatiskt från den ena kolumnen till den andra om du inte länkar textrutorna. Det här beskrivs i nästa lektion.

Om du funderar på att konvertera en publikation (som ska tryckas) till en webbsida bör du utforma varje kolumn som en separat textruta.

Sida 11 av 21FÖREGNÄSTA