Sida 18 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Microsoft Office-knappens meny och undermenyn Spara som där tillgängliga filformat visas

Du kan fortfarande samarbeta med personer som ännu inte har Access 2007.

Du kan behöva dela en Access 2007-databas med någon som använder en äldre version av Access. Naturligtvis måste du då skapa en kopia av databasen i det äldre formatet och det gör du på ungefär samma sätt som när du uppgraderar en äldre databas. Öppna Access 2007-databasen, klicka på Microsoft Office-knappenBild av knapp, peka på Spara som och klicka på lämpligt alternativ.

Sida 18 av 21FÖREGNÄSTA