Sida 5 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Formulär och rapport i Access

Snygga upp dina data.

Ytterligare en fördel med Access: Data blir lättare att se. Listor och kalkylblad kan vara svåra att läsa. De går upp och ner, fram och tillbaka, i all evighet. I Access däremot, kan du med hjälp av formulär och rapporter visa just de data som du behöver, precis som du vill. Hjälp andra att använda informationen och se till att den blir tydlig.

Det är dessutom enkelt, eftersom allt är inbyggt i Access. Access 2007-mallar innehåller formulär och rapporter som är utformade för dig, för att passa dina data.

Sida 5 av 20FÖREGNÄSTA