Sida 10 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Insättningspunkten flyttas till höger med TABB och nedåt med RETUR

Tryck på TABB om du vill flytta markeringen en cell åt höger. Tryck på RETUR om du vill flytta markeringen en cell nedåt.

Anta att du ska skapa en lista över försäljare. Listan ska också innehålla datum för försäljning och försäljningsbelopp. Du behöver alltså följande kolumnrubriker: Namn, Datum och Belopp.

Radrubriker till vänster i kalkylbladet behövs inte i det här fallet. Kolumnen längst till vänster kommer därför att innehålla försäljarnas namn.

Skriv "Datum" i cell B1 och tryck på TABB. Skriv sedan "Belopp" i cell C1.

När du har skrivit kolumnrubrikerna klickar du på cell A2 så att du kan börja skriva namnen på försäljarna.

Skriv det första namnet och tryck på RETUR så att markeringen flyttas en cell nedåt till cell A3 (d.v.s. nedåt i samma kolumn) och skriv nästa namn, och så vidare.

Sida 10 av 13FÖREGNÄSTA