Sida 9 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Kolumn- och radrubriker

Kalkylblad med kolumn- och radrubriker.
Bildtext 1 Kolumnrubrikerna är årets månader.
Bildtext 2 Radrubrikerna är företagsnamn.

När du skriver data i ett kalkylblad kan det vara bra att ange rubriker överst i kolumnerna så att alla som ska använda kalkylbladet kan se vilken information kolumnerna innehåller (och du själv kommer ihåg det vid ett senare tillfälle).

På bilden utgörs kolumnrubrikerna överst i kalkylbladet av årets månader.

Många gånger kan det vara bra att även ange radrubriker. På bilden består radrubrikerna längs kalkylbladets vänstra sida av företagsnamn.

Det här kalkylbladet visar om någon representant från de olika företagen deltog i den månatliga affärslunchen.

Sida 9 av 13FÖREGNÄSTA