Sida 6 av 19FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med OneNote 2007


Mötet är avslutat och dina anteckningar är utspridda över hela sidan. Nu vill du organisera dem lite och lägga ihop några anteckningar i samma stycke. Här är några saker du kan göra:

  • Flytta runt anteckningar på en sida genom att flytta anteckningsbehållaren. Placera pekaren i fältet längst upp i behållaren och dra den till en ny plats när korspilen Korspilen visas.
  • Flytta text från en behållare till en annan genom att markera och dra den.
  • Flytta enskilda stycken genom att klicka och dra i handtaget som visas till vänster om stycket.
  • Lägg ihop anteckningsbehållare genom att hålla nere SKIFT samtidigt som du drar en behållare till den andra behållaren.
  • Ändra styckets bredd genom att ändra storlek på anteckningsbehållaren. Peka på behållarens kant och när den dubbelriktade pilen Bild av pekare visas drar du i behållarens kant.

Klicka på Spela upp om du vill se hur du flyttar anteckningar och hur du ändrar storlek på anteckningsbehållaren.

Sida 6 av 19FÖREGNÄSTA