Sida 4 av 19FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med OneNote 2007

Text från en webbsida som klistrats in i OneNote


Har du någon gång skrivit anteckningar om något som du har sett på Internet, och sedan undrat på vilken sida du hittade informationen? I så fall så kommer du att älska det här: Med OneNote blir det lätt att hålla ordning på dina Internetkällor. När du kopierar en text från en webbsida och klistrar in den i OneNote, inkluderas även webbadressen – utan något extra besvär. Om du kopierar en hyperlänk så behåller den sin funktion, och ändras inte till oformaterad text.

Sida 4 av 19FÖREGNÄSTA