Sida 16 av 19FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med OneNote 2007


Du kanske vill flytta omkring saker så att anteckningarna är lättare att hitta och arbeta med. Du kanske till exempel vill ha de saker som du tittar på mest regelbundet högst upp. Eller du kanske vill ha allting i alfabetisk eller kronologisk ordning. Det är enkelt att flytta anteckningsböcker, avsnittsgrupper och till och med sidor.

I navigeringsfältet är det enkelt att flytta avsnitt och anteckningar. Dra bara anteckningsböcker, avsnittsgrupper eller avsnitt från en plats till en annan.

Om du vill flytta en enskild sida drar du i sidfliken. Du kan dra sidan till en annan position i samma avsnitt eller till ett helt annat avsnitt.

Om du vill ta bort ett avsnitt högerklickar du på det och klickar sedan på Ta bort.

Klicka på Spela upp om du vill se hur du flyttar avsnitt och sidor.

Sida 16 av 19FÖREGNÄSTA