Sida 14 av 19FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med OneNote 2007

En anteckningsbok i papper och OneNote-avsnitt

Bildtext 1 Avsnittsflikar i en anteckningsbok i papper.
Bildtext 2 Avsnittsflikar i en OneNote-anteckningsbok. Du kan ha så många avsnitt som du vill.

En anteckningsbok är en behållare för en uppsättning sidor. Varje anteckningsbok är uppdelad i avsnitt, och varje avsnitt har sidor. Tänk dig det hela som en vanlig anteckningsbok i papper med avsnittsflikar och sidor mellan varje flik. Du kan också ha flera olika anteckningsböcker. Exakt hur du vill organisera dina anteckningar bestämmer du själv. Här är några exempel:

  • En anteckningsbok för kunder, med ett avsnitt för varje kund.
  • En anteckningsbok med föreläsningsanteckningar, med ett avsnitt för varje ämne.
  • En anteckningsbok för egna projekt, med ett avsnitt för varje projekt.
  • En anteckningsbok för recept, med avsnitt för soppor, bakverk och så vidare.

Anteckningsböcker och avsnitt finns framför dig i OneNote. De är en del av det du alltid ser i OneNote-fönstret.

Sida 14 av 19FÖREGNÄSTA