Sida 12 av 19FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med OneNote 2007

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Vad måste du göra innan du börjar skriva anteckningar i OneNote?

Inget, det är bara att börja skriva.

Öppna en ny, tom fil.

Starta en ny sida.

Spara tidigare anteckningar.

Du organiserar textanteckningar och vill ändra deras placering. Vad gör du?

Klipper ut och klistrar in dem på en ny plats.

Du kan inte göra något åt det.

Drar anteckningarna dit du vill ha dem.

Lägger lasso om dem och dra dem.

Vad är en Sidoanteckning?

En anteckning på en sidovagn.

OneNote på en mobil enhet.

En anteckning med mycket liten teckenstorlek.

En mindre version av OneNote som visas i sitt eget lilla fönster.

Hur lägger du ihop två anteckningsbehållare?

Dra en över den andra.

Håll ner CTRL och dra den ena över den andra.

Håller ner SKIFT och dra den ena över den andra.

Håll ner ALT och dra den ena över den andra.

OneNote integrerar med andra Office-program. Vilken av dessa uppgifter kan du göra i OneNote?

Skicka anteckningar till Word.

Skicka anteckningar till en e-postmottagare.

Skapa en Outlook-uppgift.

Alla de ovanstående.

Sida 12 av 19FÖREGNÄSTA