Sida 4 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Menyfliksområdet, Microsoft Office-knappen, verktygsfältet Snabbåtkomst och navigeringsfönstret

Det du behöver visas på skärmen.

Detta är vad du får se när du skapar eller öppnar en databas i Access 2007. Detta är dina nya vänner, nycklarna till framgång när du använder Access 2007. Ta dig tid till att lära dig namnen:

Bildtext 1 Menyfliken
Bildtext 2 Verktygsfältet Snabbåtkomst
Bildtext 3 Microsoft Office-knappen
Bildtext 4 Navigeringsfönstret

I navigeringsfönstret ser du exakt vad som finns i den databas du använder: tabeller, formulär, rapporter och frågor – allt visas här och är nära till hands under arbetets gång. Du arbetar sedan via menyfliksområdet som presenteras härnäst.

Sida 4 av 21FÖREGNÄSTA