Sida 5 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Klicka och skapa en ny avtalad tid


Avtalad tid är tid då du själv är upptagen men ingen annan involverad. Genom att boka in en avtalad tid kan du blockera en tidsperiod i kalender när du exempelvis vill förbereda ett projekt, skriva en rapport eller uträtta ett ärende.

Du kan snabbt lägga in en avtalad tid (eller vilken kalenderpost som helst) genom att placera pekaren på önskad tid i dagsvyn, klicka och skriva information om uppgiften. Bilden visar hur detta går till:

Bildtext 1 Placera pekaren på önskad tid i kalendern och klicka.
Bildtext 2 Skriv information.
Bildtext 3 Behöver du mer tid för den avtalade tiden? Dra i handtaget så att du utökar den.

Du får öva på att skapa avtalade tider (och möten, händelser och uppgifter) i övningssessionen i slutet av den här lektionen.

Sida 5 av 17FÖREGNÄSTA