Sida 11 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Återkommande avtalad tid med fokus på ikonen


En uppgift kan upprepas med jämna mellanrum, men det betyder inte att du måste skriva in den om och om igen. Om du vill ange i Outlook att en avtalad tid, ett möte eller en händelse inträffar regelbundet kan du använda funktionen Återkommande. Aktivitetens frekvens d.v.s. hur ofta den återkommer kallas dess mönster för återkommande.

Som du ser på den avtalade tiden för träning i bilden visas en återkommande avtalad tid upprepade gånger tillsammans med en ikon Bild av knapp.

Om du vill lägga upp ett återkommandemönster öppnar du den avtalade tiden och klickar på knappen Inträffar varje i gruppen Alternativ på fliken Avtalad tid.

Bild av menyflikarna i Outlook

Du får prova på detta i övningssessionen i slutet av den här lektionen.

Sida 11 av 17FÖREGNÄSTA