Sida 4 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Kalkylblad i Excel med Bok 1 på namnlisten överst i kalkylbladet och bladflikar längst ned

Ett tomt kalkylblad i en ny arbetsbok.
Bildtext 1 Den första arbetsboken som du öppnar kallas Bok1. Namnet visas på namnlistan överst i fönstret tills du anger ett eget namn för arbetsboken och sparar den.
Bildtext 2 Bladflikar längst ned i arbetsbokens fönster.

När du startar Excel öppnar du en fil som kallas en arbetsbok. Varje ny arbetsbok innehåller tre kalkylblad som kan liknas vid sidor i ett dokument, och det är på kalkylbladen du anger dina data.

Varje kalkylblad har ett namn som visas på bladfliken längst ned i arbetsboken: Blad1, Blad2 och Blad3. När du klickar på bladfliken visas kalkylbladet.

Det är praktiskt att ändra namnet på bladflikarna så att du lättare ser vilken informationen respektive flik innehåller. Du kan exempelvis ge bladflikarna namnen Januari, Februari och Mars för att visa att de innehåller budgetar eller studentresultat för dessa tre månader, eller Norr och Väster för att beteckna försäljningsregioner, och så vidare.

Du kan lägga till ytterligare kalkylblad om du behöver fler än tre, och du kan ta bort ett eller två kalkylblad (men det är inte nödvändigt) om du inte behöver alla tre. Du kan också förflytta dig mellan kalkylbladen med hjälp av kortkommandon.

Du lär dig hur du gör detta i övningen i slutet av lektionen.

Hur skapar du då en ny arbetsbok? Jo, så här: Klicka på Microsoft Office-knappenBild av knapp längst upp till vänster. Klicka på Nytt och sedan på Tom arbetsbok i fönstret Ny arbetsbok.

Sida 4 av 13FÖREGNÄSTA