Sida 2 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Menyfliksområdet – din kontrollcentral

Den nya kontrollcentralen i Word 2007 – menyfliksområdet.

Visst har det skett stora förändringar i de välkända Microsoft Office-programmen, eller snarare förbättringar eftersom alla kommandon och verktyg som du behöver nu tydligt visas och är mer lättillgängliga.

I stället för 30 dolda verktygsfält och massor av kommandon gömda på menyer och i dialogrutor har du nu en kontrollcentral där allt det viktiga har sammanförts och tydligt visas.

När du har lärt dig använda menyfliksområdet i ett program kommer du att tycka att det är lika lätt att använda i andra program.

Sida 2 av 20FÖREGNÄSTA