Sida 1 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Kursöversikt
Få en introduktion till det nya utseendet på de välbekanta programmen i Microsoft Office System 2007 och prova på att använda dem.

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • Två självstudiekurser som du kan arbeta med i egen takt och två övningssession där du får prova på vad du har lärt dig. För att kunna genomföra övningarna måste du ha installerat Office 2007.
  • Ett kort test i slutet av varje lektion. Test betygsätts inte.
  • En snabbreferens som du tar med dig efter att du har slutfört kursen.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Information om hur Microsoft Office har förändrats och varför.
  • Använda menyfliksområdet i det vardagliga arbetet.
  • Information om vad de nya filformaten innebär för dig.

När du öppnar Microsoft Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 och Office Access 2007 eller skapar ett nytt meddelande i Office Outlook 2007 ser mycket välbekant ut, t.ex. dokumentet i Word och kalkylbladet i Excel, men du ser också att fönstrets övre del har fått ett helt nytt utseende.

Det gamla utseendet med menyer och verktygsfält har ersatts av menyfliksområdet. Det innehåller flikar som du klickar på när du vill ta fram de välkända kommandon som du vanligtvis använder.

Med lite tid och erfarenhet kommer du att märka att menyfliksområdet är utformat för att underlätta ditt arbete. Det har faktiskt utformats som svar på Office-användares, och möjligen också dina, önskemål om program som är enklare att använda och som innehåller kommandon som är lättare att hitta.

Hur används då menyfliksområdet? Gå igenom den här kursen så får du veta det, liksom hur du skapar ännu bättre dokument på ännu kortare tid..

Om du vill veta mer om den här kursen läser du avsnitten Mål och Om den här kursen eller tittar i innehållsförteckningen. Klicka sedan på Nästa för att starta den första lektionen.

Sida 1 av 20FÖREGNÄSTA