Sida 2 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Menyfliksområdet sträcker sig längs med fönstrets överkant i Excel

Menyfliksområdet, den nya kontrollcentralen.

Ja, mycket har ändrats. Allra mest högst upp i fönstret.

Men det är bra ändringar. Det du behöver är nu mer synligt och lättillgängligt. I stället för ungefär 30 verktygsfält som inte visas, och kommandon som är begravda på menyer, finns en enda kontrollcentral – menyfliksområdet, där de viktigaste funktionerna samlas och visas.

När du testar den nya designen kommer du att upptäcka att de kommandon som du redan vet hur du använder har grupperats på ett logiskt sätt.

Lär dig mer om den nya designen, och förbered dig på att arbeta med en spännande ny version av Excel.

Sida 2 av 24FÖREGNÄSTA