Sida 1 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Kursöversiktsbild
Få en praktisk introduktion av det nya utseendet i Microsoft Office Excel 2007, och se hur du gör allt det du är van vid att göra i Excel när du har fått upp hastigheten.Hinner du inte med hela kursen? Lär dig det viktigaste i demon Arbeta mer effektivt med Excel 2007, och fortsätt sedan med kursen när du vill öva praktiskt.Har du inte 2007-versionen av Office? Du kan hämta en kostnadsfri 60-dagars utvärderingsversion eller köpa den nu.

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • Tre lektioner i egen takt och två praktiska övningar. För övningarna krävs Excel 2007.
  • Ett kort test i slutet av varje lektion. Test betygsätts inte.
  • En snabbreferens som du tar med dig efter att du har slutfört kursen.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Få grepp om det nya gränssnittet i Excel.
  • De vanligaste kommandona finns i menyfliksområdet: Kopiera, Klipp ut, Klistra in, Infoga kalkylbladsrader, Infoga kalkylbladskolumner och Summera.
  • Spara arbetsböcker i nya Excel-filformat.

Här är du nu, med en ny version av Excel. När du öppnar Excel ser du de kalkylblad som du är van vid. Dessutom visas en del nyheter högst upp i fönstret.

Det gamla gränssnittet med Excel-menyer och knappar har ersatts med det nya menyfliksområdet, med flikar som du klickar på för att komma åt kommandona. Menyfliksområdet gör Excel enklare att använda, och det går snabbare att hitta och arbeta med de kommandon som du behöver.

Hur ska menyfliksområdet användas? Ta reda på det i den här kursen. Se vad som har ändrats, och varför ändringar gör det enklare och snabbare att skapa bättre Excel-kalkylblad.

Om du vill veta mer om den här kursen läser du avsnitten Mål och Om den här kursen eller tittar i innehållsförteckningen. Klicka sedan på Nästa för att starta den första lektionen.

Sida 1 av 24FÖREGNÄSTA