Sida 26 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Öppna kontakt, kommandot Information


När du öppnar eller redigerar en kontakt använder du knapparna i gruppen Visa för att visa eller dölja mer information om kontakten. Om du t.ex. vill skriva upp födelsedagen eller årsdagen för en kontakt, gör du det genom att klicka på knappen Detaljer och markera det datum det gäller intill Födelsedag eller Årsdag.

Om du vill redigera det elektroniska visitkortet för en kontakt klickar du på knappen Redigera visitkort på fliken Kontakt. I övningssessionen som kommer härnäst får du möjligheten att testa detta.

Sida 26 av 36FÖREGNÄSTA