Sida 2 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Bilder för avtalad tid, möte, heldagshändelse och uppgift.

Du kan välja mellan fyra olika kalenderposter.

Du kan schemalägga aktiviteter i Outlook-kalendern som avtalade tider, möten, händelser och uppgifter. Vilken typ av post som du ska välja är beroende av vilka andra som är inblandade och hur du vill att posten ska visas. Genom att välja poster på rätt sätt i kalendern ser du genast vad som är på gång, när och med vem.

Sida 2 av 17FÖREGNÄSTA