Sida 5 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Menyfliksområdet i Access 2007

I menyfliksområdet hittar du det du behöver mest.

Menyfliksområdet är mycket mer än ett nytt utseende. Det representerar år av forskning om användarupplevelsen och har utformats med användarens arbete i åtanke. De kraftfulla funktionerna i Access har placerats där du direkt ser dem och du slipper jaga runt i programmet på jakt efter det du behöver. Det gör naturligtvis ditt arbete mer effektivt.

Menyfliksområdet har ordnats kring vanliga uppgifter. Varje flik innehåller de kommandon du behöver för en viss uppgift och är samlade i logiska grupper. Här visas gruppen Tabeller och gruppen Formulär på fliken Skapa.

Kommandon är lätta att hitta och lätta att använda. Menyfliksområdet är din kommandocentral när du arbetar i Access 2007.

Sida 5 av 21FÖREGNÄSTA