Sida 6 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Möte i kalender med plats och mötesorganisatör angivna


Ett möte startar vid en bestämd tidpunkt och inkluderar andra personer samt en mötesplats. Ett möte i din kalender kan vara ett som du lägger upp eller ett som du har inbjudits till av någon annan. Möten visas både i din kalender och i kalendrarna för övriga mötesdeltagare.

I kalendern skiljer du på ett möte och en avtalad tid genom att mötesposten innehåller information om:

Bildtext 1 Platsen för mötet
Bildtext 2 Namnet på mötesorganisatören

Om du vill skapa ett möte i Outlook börjar du med en mötesförfrågan, som skickas till mötesdeltagarna via e-post.

Sida 6 av 17FÖREGNÄSTA