Sida 6 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Frågor för att avgöra när du bör använda Access

Ställ de här frågorna.

Kraften i Access är kraften hos data. Om informationen inte är lämplig att ordna i tabeller, eller om ingen kommer att titta på den igen, blir den inte mer användbar i Access. Men till och med dagliga inköpslistor kan underlätta när du gör en budget om du lagrar dem. Och med ett enkelt Access-formulär kan ditt företag ge rabatt till stamkunder utan att de behöver stämpla rabattkort. Därför är det värt att bekanta sig med Access.

Sida 6 av 20FÖREGNÄSTA