Sida 6 av 15FÖREGNÄSTA

Upptäck allt du kan göra med Referensinformationstjänsten

Tre olika fönster med referensinformation med olika resultat i tre olika Office-program

Du kan utföra olika åtgärder samtidigt i olika åtgärdsfönster med referensinformation.

Du kan ha olika Office-program öppna samtidigt med respektive åtgärdsfönster för referensinformation, där du kan utföra olika åtgärder. I Word kan du till exempel ha flera dokument öppna med åtgärdsfönster för referensinformation där oberoende sökningar görs.

Du kan till exempel söka efter information i åtgärdsfönstret Referensinformation i Excel, hämta de senaste uppgifterna till en presentation med åtgärdsfönstret Referensinformation i PowerPoint Research, och i alla Word-dokument som är öppna kan du söka efter olika uppgifter i åtgärdsfönstret Referensinformation som finns i respektive dokument.

Tips!    

  • Om åtgärdsfönstret för referensinformation inte är öppet kan du snabbt hämta en definition eller synonym genom att trycka på ALT och sedan klicka på ett ord i dokumentet. Då öppnas åtgärdsfönstret Referensinformation och en sökning inleds. Resultatet visas i åtgärdsfönstret Referensinformation.
  • Du kan också öppna åtgärdsfönstret Referensinformation genom att högerklicka på ett ord och sedan klicka på Slå upp eller peka på Synonymer och klicka på Synonymer.
Sida 6 av 15FÖREGNÄSTA