Sida 21 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Flagga för mottagare under kommandot Följ upp, meddelande i Inkorgen som flaggats för uppföljning, meddelande med påminnelse bifogad


Med flaggor och påminnelser får du hjälp att komma ihåg saker. Om du vill lägga till en flagga eller en påminnelse (eller båda) börjar du med att klicka på Följ upp i gruppen Alternativ i ett nytt e-postmeddelande.

Uppföljning för dig själv

Tänk dig att du skickar ett meddelande till en kollega där du skriver att du ska följa upp ärendet imorgon. För att du ska vara säker på att komma ihåg det flaggar du meddelandet för dig själv genom att klicka på Följ upp och sedan klicka på I morgon. Meddelandet (som flyttas till mappen Skickat när du skickar det) flaggas och läggs till i Uppgiftslistan i Att göra-fältet. Den visas även som ett objekt i Att göra-fältet.

Uppföljning för mottagaren

Du kan även bifoga en uppföljningsflagga för mottagarna genom att använda kommandot Flagga för mottagare. Kommandot är markerat på bilden. Innan du skickar meddelandet anger du när du vill att mottagaren ska påminnas om att följa upp meddelandet med dig.

Som du kan se på bilden innehåller meddelandet en flagga och en klockikon (som visar att meddelandet innehåller en påminnelse). Om mottagaren har meddelandet i sin Outlook-postlåda visas en påminnelse vid den tidpunkt som du angett. (Tänk på att objektet INTE läggs till i mottagarens Att göra-fält – varje användare väljer själv om de vill skapa en att göra-lista.)

Sida 21 av 36FÖREGNÄSTA