Sida 5 av 10FÖREGNÄSTA

Anpassa kortkommandon i Word

Tangentbord och skärm, pilar från tangentbordet till skärmen illustrerar att text har infogats

Lägg undan musen och skapa egna kortkommandon.

Blir du irriterad över att mitt i skrivandet behöva avbryta och använda musen för att klicka på ett menykommando eller en knapp i ett verktygsfält? Skulle det inte vara bekvämt att kunna göra allt från tangentbordet? Om du använder Word ofta kan du underlätta arbetet avsevärt genom att använda anpassade kortkommandon.

Du kanske redan har hört talas om kortkommandon, men tycker kanske att det verkar svårt att lägga exakta tangentkombinationer på minnet. Om du skapar egna kortkommandon kan du skapa tangentkombinationer som du väljer själv och som du tycker är lättare att komma ihåg.

Läs vidare om du vill veta mer och klicka på knappen Nästa när du är redo att fortsätta lektionen på egen hand.


I Word används tangentbordet en hel del, oftast betydligt mer än musen. Du kan använda många av de inbyggda kortkommandona, t.ex. CTRL+S för att spara ett dokument eller CTRL+F för att göra texten fetstilt, men vad som kanske är ännu viktigare är att du kan skapa egna kortkommandon i Word.

Du kan koppla kommandon, makron, teckensnitt, autotext, format eller symboler till kortkommandon.

Precis som med andra anpassningar kan du välja var du vill spara kortkommandona: för användning i ett visst dokument, i en specifik mall eller i alla dokument.

Sida 5 av 10FÖREGNÄSTA