Sida 4 av 13FÖREGNÄSTA

Använda anteckningsflaggor och söka efter och hitta anteckningar

Dialogrutan Ändra anteckningsflagga

Så här anpassar du anteckningsflaggor:
Bildtext 1 Markera på sidan den flagga som du vill ändra och klicka sedan på Ändra i åtgärdsfönstret Anpassa anteckningsflaggor (eller peka på AnteckningsflaggorFormat-menyn och klicka sedan på Anpassa anteckningsflaggor).
Bildtext 2 Ange ett namn för flaggan.
Bildtext 3 Markera en symbol för ikonen.
Bildtext 4 Välj en teckenfärg.
Bildtext 5 Välj en markeringsfärg.
Bildtext 6 Förhandsgranska flaggan.
Bildtext 7 Klicka på OK.

Anteckningsflaggorna kan anpassas. Du kan ändra namn, ikon, teckenfärg och markeringsfärg för de fem fördefinierade anteckningsflaggorna, och du kan ange nya namn, ikoner och färger för de odefinierade flaggorna. Du kan exempelvis skapa en särskild flagga för varje person i ett team, men du väljer själv hur olika dina flaggor ska vara.

Du har tillgång till totalt 25 anteckningsflaggor.

Sida 4 av 13FÖREGNÄSTA