Sida 12 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Högerjusterade tal

Tal högerjusteras i cellerna i Excel.

Om du vill ange ett försäljningsbelopp i kolumn C, Belopp-kolumnen, skriver du beloppet följt av "kr".

Andra tal och hur du anger dem

  • Om du vill ange ett bråktal lämnar du ett mellanrum mellan heltalet och bråktalet, t.ex. 1 1/8.
  • Om du endast vill ange ett bråktal skriver du 0 (noll) först, t.ex. 0 1/4. Om du skriver 1/4 utan någon nolla tolkas det som ett datum, d.v.s. 4 januari.
  • Om du skriver (100) innebär parentesen att detta är ett negativt tal och talet visas som -100 i Excel.

Om du vill veta hur du adderar, dividerar, multiplicerar och subtraherar tal i Excel med hjälp av formler måste du läsa kursen: Bekanta dig med Excel 2007: Ange formler.

Sida 12 av 13FÖREGNÄSTA